{"Name":"Park Bio Hjo","Theme":"cinematic","MetaTags":[{"Name":"description","Content":null},{"Name":"keywords","Content":null}],"Settings":[{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22description%22%2C%22Content%22%3Anull%7D"},{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22keywords%22%2C%22Content%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fprogram%22%2C%22Label%22%3A%22Bioprogram%22%2C%22Title%22%3A%22Se%20v%C3%A5r%20repertoar%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbiografer%2Fparkbiografen%22%2C%22Label%22%3A%22Boka%20direkt%22%2C%22Title%22%3A%22Boka%20direkt%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Ffilmer%22%2C%22Label%22%3A%22Filmer%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5ra%20aktuella%20filmer%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22https%3A%2F%2Fhjofilmstudio.se%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Hjo%20Filmstudio%22%2C%22Title%22%3A%22Hjo%20Filmstudio%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhjobiograf%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Facebook%22%2C%22Title%22%3A%22Facebook%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fkontakt%22%2C%22Label%22%3A%22Kontakt%22%2C%22Title%22%3A%22Kontaktinformation%22%7D"},{"Key":"@season.closed","Value":"false"},{"Key":"@season.fromDate","Value":"2020-11-01T00:00:00.000"},{"Key":"@season.untilDate","Value":null},{"Key":"@season.title","Value":"Tillfälligt stängt"},{"Key":"@season.message","Value":"Hjo Biografförening pausar sina visningar tills vidare för att förebygga spridning av covid 19. Har du bokat och betalat biljett? Kontakta biografföreningen på admin@hjobio.com för återbetalning av biljett. Följ oss även på Facebook: https://www.facebook.com/hjobiograf/"},{"Key":"@theme","Value":"cinematic"},{"Key":"@booking","Value":"https://bio.se/biografer/parkbiografen"},{"Key":"@latitude","Value":"58.303398"},{"Key":"@longitude","Value":"14.290135"},{"Key":"@phone","Value":null},{"Key":"HomeIndex.heroItemsCount","Value":"20"},{"Key":"HomeIndex.programItemsCount","Value":"5"},{"Key":"HomeIndex.trailerItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.movieItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.showHero","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showShowtimes","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showTrailers","Value":"false"},{"Key":"HomeIndex.showMovies","Value":"true"},{"Key":"ShowtimeList.filterBy","Value":"month"},{"Key":"ShowtimeList.showDays","Value":"30"},{"Key":"ShowtimeList.showMonths","Value":"3"},{"Key":"ContactIndex.info","Value":"%3Ch4%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3EAdress%3A%3C%2Fh4%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3EParkbiografen%2C%20Hjo%3Cbr%20%2F%3EBangatan%201%3Cbr%20%2F%3E54433%20Hjo%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E------------------------%3C%2Fp%3E%0A%3Ch4%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3EE-post%3A%3C%2Fh4%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E%3Cstrong%3E%3Cem%3E%3Ca%20href%3D%22mailto%3Aadmin%40hjobio.com%22%3Eadmin%40hjobio.com%3C%2Fa%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E------------------------%3C%2Fp%3E%0A%3Ch4%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3ESociala%20medier%3A%3C%2Fh4%3E%0A%3Cp%20style%3D%22text-align%3A%20left%3B%22%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhjobiograf%2F%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3E%3Cstrong%3E%3Cem%3EFacebook%3C%2Fem%3E%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},{"Key":"Social.Facebook","Value":"https://www.facebook.com/hjobiograf/"},{"Key":"Social.Twitter","Value":null},{"Key":"Social.Instagram","Value":null}],"MenuItems":[{"Path":"/program","Label":"Bioprogram","Title":"Se vår repertoar"},{"Path":"https://bio.se/biografer/parkbiografen","Label":"Boka direkt","Title":"Boka direkt"},{"Path":"/filmer","Label":"Filmer","Title":"Våra aktuella filmer"},{"Path":"https://hjofilmstudio.se/","Label":"Hjo Filmstudio","Title":"Hjo Filmstudio"},{"Path":"https://www.facebook.com/hjobiograf/","Label":"Facebook","Title":"Facebook"},{"Path":"/p/kontakt","Label":"Kontakt","Title":"Kontaktinformation"}],"Ads":[],"JsonData":null,"AppName":"Videvox Cinecore CMS 1.2.1","AnalyticsID":null,"AssetVersion":"221118","WebsiteGUID":"3142320c-17b4-40bb-9ae6-5ab98cb5717d"}